หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  คณะกรรมการประจำจังหวัดกระบี่

                                                            คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
                 ที่อยู่สำนักงาน : เลขที่ 25/1 ถนนสุขสำราญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
                                 โทรศัทพ์ 075-631967, 075-700324, 078-700425 โทรสาร 075-631967

 

รูป ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

นายแอ  กิ่งเล็ก

ประธานกรรมการ

11 หมู่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

075-637420

มือถือ 086-743-5078

นายวรรลภ  กุลมาศ

รองประธานกรรมการ

99 หมู่ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ 81130

มือถือ 081-087-1272

นายอุสัน  สันหะกิจ

รองประธานกรรมการ

3 หมู่ 4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่ 81110

มือถือ 087-898-3213

นายวิทยากร  ลูกหยี

รองประธานกรรมการ

127/4 หมู่ 7 ต.ปากน้ำ อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

มือถือ 081-476-7361
 

 นายมานิต  ดำกุล

รองประธานกรรมการ

 140 หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 081-677-6712
 

 นายสัมฤทธิ์  เสนาะ

กรรมการ/เหรัญญิก

 19 หมู่ 3 ต.อ่าวนาง อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 084-629-2987
 

 นายอัสนาวี  มุคุระ

เลขานุการ

 267 หมู่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 083-180-0358
 

 นายก้าแหมน  ลูกเหล็ม

กรรมการ

 39/3 หมู่ 3 ต.หว้ยน้ำขาว

อ.คลองท่อม

จ.กระบี่ 81120

 มือถือ 081-606-3733
 

 นายเดช  ช่างเรือ

กรรมการ/นายทะเบียน

ประชาสัมพันธ์

 70 หมู่ 1 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ 81130

 มือถือ 089-908-4432
 

 นายเวียง  จิงู

กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน

 140 หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.เกาลันตา

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 089-872-3123
 

 นายฮาสัน  กิ่งเล็ก

กรรมการ/ผู้ช่วยนายทะเบียน

 130 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 089-872-3123
 

 นายห้าหรน  บุญชู

ฝ่ายกิจการฮาลาล

 57/ หมู่ 4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่  81000

 มือถือ 086-267-5712
 

 นายเจ๊ะอาหลี  คมขำ

สังคมสงเคราะห์

 39 หมู่ 6 ต.อ่าวนาง อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 081-289-0113
 

 นายอดุลย์  ผิวดี

กิจการฮาลาล

 31 หมู่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 081-893-3024
 

 นายกอเดช  ผิวดี

กรรมการ

 81 หมู่ 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ 81130

 มือถือ 081-893-3024
 

 นายดนหล้า  พยายาม

วิชาการ

 51 หมู่ 6 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ 81130

 มือถือ 086-269-4353
 

 นายฉลาด  ดำดี

วิชาการ

 3/8 หมู่ 2 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึกน้อย

จ.กระบี่ 81110

 มือถือ 083-394-0865
 

 นายชาญวุฒิ  บุตรสมัน

กรรมการ

 122 หมู่ 2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 085-286-8250
 

 นายธนาศักดิ์  แดงหนำ

การศึกษา

 48/2 หมู่ 4 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่ 81110

 มือถือ 086-278-2510
 

 นายส้าหาก  ควนใต้

การศึกษา

 57/5 หมู่ 4 ต.คลองพน อ.คลองท่อม

จ.กระบี่ 81170

 มือถือ 086-276-8408
 

 นายสุนทร  สีหมุ่น

วิชาการ/การศึกษา

 139 หมู่ 1 ต.ไสไทย อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 084-187-4166
 

 นายสวาสดิ์  เถาว์กลอย

การศึกษา

 156 หมู่ 4 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 084-993-2669
 

 นายดนหร้อหมาน  นัคคา

กรรมการ

 122 หมู่ 1 ต.หนองทะเล อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 087-891-6744
 

 นายธัญญา  เล่ห์ชาย

กรรมการ

 11/7 หมู่ 3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก

จ.กระบี่ 81110

 มือถือ 081-289-0113
 

 นายวินัย  ใจดี

กิจการฮัจย์

 26 หมู่ 1 ต.เขาคราม อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 086-682-1643
 

 นายส้อแหละ  จงรักษ์

กิจกรรม

 111 หมู่ 3 ต.คลองพน อ.คลองท่อม

จ.กระบี่ 81170

 มือถือ 089-866-9062
 

 นายฮาแซม  เย็นปัก

การศึกษา

 25 หมู่ 9 ต.คลองพน อ.คลองท่อม

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 081-777-8715
 

 นายศักดิ์ชัย  ภักดี

วิชาการ

 90 หมู่ 2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 086-947-7771
 

 นายม่าหนาบ  ซื่อตรง

กิจกรรมพิเศษ

 73 หมู่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา

จ.กระบี่ 81150

 มือถือ 081-797-4983
 

 นายแบ้  คล่องแคล่ว

กรรมการ

 9 หมู่ 8 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

 มือถือ 084-841-3149

 

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.