หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  การประชุมเลือกประธานงานเมาลิด ฮ.ศ.1435

การประชุมเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1435

    18 ก.ค.2556 เวลา 15:00 น. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดให้มีการประชุม  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1435 โดยมีท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการประชุมให้มีการเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางประจำปี ฮ.ศ.1435 ซึ่งมีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมเพียงคนเดียวคือ อิหม่ามรัศมี ดำชะไว คณะอำนวยการจึงได้คัดเลือก อิหม่ามรัศมี ดำชะไว เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางประจำปี ฮ.ศ.1435 (2557) คนต่อไป การประชุมจัดขึ้น ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

              

                                                        นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ พิธีกร                                                                                                     ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

              

              

                                   อาจารย์สมาน อาดัม อัญเชิญองค์การ อัล กุรอาน

              

              

              

                       นายประดิษฐ์ นิมา ประธานงานเมาลิดคนเก่า ชี้แจง รายรับ-รายจ่าย                                                                      นายบรรจง โซ๊ะมณี (ซ้าย)

              

                                                               กํานัน ปรีดา เชื้อผู้ดี

              

                                        พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ กอท.(ซ้าย)                                                          อ.สมาน อาดัม เสนอชื่อ อิหม่ามรัศมี ดำชะไว เป็นปรธะานงานเมาลิด

              

                                                          อิหม่ามรัศมี ดำชะไว                                                                                                          ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย

              

                 อิหม่ามรัศมี ดำชะไว เป็นประธานงานเมาลิด ฮ.ศ.1435 (พ.ศ.2557) คนต่อไป

              

                               นายสมัย เจริญช่าง ให้ข้อชี้แนะแก่คณะกรรมการทุกท่าน                                                                               จุฬาราชมนตรี อ่านดุอาปิดประชุม

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.