หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  ในการแต่งงาน เมื่อผู้ทำพิธี จะเป็นวะลี หรือผู้แทนหรือ มุฮักกัม ก็ตาม ได้กล่าวคำเสนอ (อีญาบ) เป็นภาษามาลายูหรือภาษาไทยก็ดี เจ้าบ่าวก็จะกล่าวคำสนอง (กอบูล) ว่า “ฉันรู้แล้ว” หรือ “ฉันทราบแล้ว” จะใช้ได้หร
ปัญหาที่ 87

ในการแต่งงาน เมื่อผู้ทำพิธี จะเป็นวะลี หรือผู้แทนหรือ มุฮักกัม ก็ตาม ได้กล่าวคำเสนอ (อีญาบ) เป็นภาษามาลายูหรือภาษาไทยก็ดี เจ้าบ่าวก็จะกล่าวคำสนอง (กอบูล) ว่า “ฉันรู้แล้ว” หรือ “ฉันทราบแล้ว” จะใช้ได้หรือไม่ ถ้าหากใช้ได้เป็นทัศนะที่ได้รับการรับรอง (มัวะตะมัด) หรือไม่?

 ตอบ

     คำเสนอ (อีญาบ) และคำสนอง (กอบูล) ที่ใช้ในการแต่งงานต้องเป็นคำพูดที่ชัดเจนตรงไปตรงมา จะใช้คำสนอง (กอบูล) ว่า “ฉันรู้แล้ว” หรือ “ฉันทราบแล้ว” ไม่ได้ ถ้าเป็นภาษามาลายู ก็ต้องกล่าวว่า อากูตะรีมอละห์ นิกาฮ์ยาดาฆันอิซีกาห์เวน ยังตัรสะบุต อีตู จะกล่าวคำว่า “ครับ” คำเดียวใช้ไม่ได้ ต่างกับการซื้อขาย ถ้าใช้คำว่า “ครับ” ในการตอบรับ ถือว่าใช้ได้ หรือถ้าหากเป็นภาษาไทย ก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารับนิกะฮ์นี้” จึงจะใช้ได้

                         

                                      โดย อดีตจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) และ อาจารย์อาดัม มะหะหมัด

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.