หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  ร่วมงานมัสยิด นูรุ้รเราะฮ์ฮีม จ.อ่างทอง

     งานมัสยิด นูรุ้รเราะฮ์ฮีม จังหวัดอ่างทอง

     เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2555 มัสยิด นูรุ้รเราะฮ์ฮีม หมู่ 2 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ทางกรรมการมัสยิด สัปปุรุษ ร่วมกับ คุณณรงค์เดช สุขจันทร์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดซิรอตุ้ลลอฮ์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี จัดงาน "ธารน้ำใจสู่มัสยิดนูรุ้รเราะฮ์ฮีม" โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจของเด็กๆ และเยาวชน ทั้งชาย หญิง โดยการทดสอบท่องจำ อัลกุรอานและอัลฮาดิษ และดุอาต่างๆ มีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆมากมาย 

                                                                            

    

     

                  ผู้ใหญ่ฮานาฟี คุณบุญเสริม หนูทอง และทนายสมหวัง ทรัพย์เอนก 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                    คุณณรงค์เดช สุขจันทร์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

     

     

 

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.