หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา

     เดือนกันยายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานวัฒนะรรมจังหวัดปัตตานีได้จัด โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนา (วิทยาลัยอิหม่าม) ประจำปี 2554 ตามหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักสำหรับ อิหม่ามและผู้บริหารมัสยิด จำนวน 50 คน รุ่นที่ 10 ณ จังหวัด สตูล 

   

   

   

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.