หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์          
   [+]ค้นหาอย่างละเอียด
 
   
    ::  ประชุมเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

 

ประชุมเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435


วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556


เวลา 13.00 น.


ณ ห้องประชุมสกอท. คลองเก้า

 
หน้าแรก | แผนที่ตั้ง | ติดต่อเรา | ผังเว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
Tel.02949-4308, 02-949-4114 Fax.0-2949-4250 , 02-949-4341
© 2011 www.cicot.or.th All Rights Reserved.