• ข่าวสาร

การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เพื่อกำหนดวันวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๓๘

แจ้งพี่น้องมุสลิมทุกท่าน สำหรับวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๓๘ นั้น ขอให้ท่านติดตามประกาศจากทางสำนักจุฬาราชมนตรี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เรือง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนซุ้ลฮิจยะห์        ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน