• ข่าวสาร

คำสั่งจุฬาราชมนตรี

คำสั่งจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์
เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1438