• ข่าวสาร

ประกาศจุฬาราชมนตรี

ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560