ประกาศ ฉบับที่ 2/2565 ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณารับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และนำเข้าเนื้อสัตว์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
_2_65_.pdf 495.27 KB

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ