รายการทีวี วิถีอิสลาม Tape 1-1

นาย อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ"บำเพ็ญฮัจย์"