• ทำเนียบมัสยิด

มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน(ไร่เสธ์) จ.ชลบุรี


ที่อยู่ 57 ม.13, Nong Hiang, Phanat Nikhom, Chon Buri, 20140