• ข่าวสาร

คำสั่งประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่ 1/2561

การประชุมคณะจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ