มัสยิดฮิดาย่าตุ้ลมุสลีมีน(ไร่เสธ์) จ.ชลบุรี


ที่อยู่ 57 ม.13 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140