มัสยิดซีรอยุดดีน


ม.2 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110   081-7263576


แผนที่ Google Maps 

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -