มัสยิดมูเนาวเราะห์ (บ้านอ่าวนาง)


เลขที่ 14 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000   -

แผนที่นำทาง Google Map


ประวัติความเป็นมาฯ

พี่น้องมุสลิมชาวบ้านอ่าวนาง ได้สร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2488 ซึ่งดายเดะ และเล็ม ได้แบ่งที่ดินประมาณ 1 ไร่ ให้ทำมัสยิด และต่อมาได้ซอดาเกาะ (บริจาค)ให้เป็นที่ก่อสร้างมัสยิด โดยก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องขนมเปียกปูน ซึ่งชาวบ้านได้ช่วยกันทำแผ่นกระเบื้องเอง และร่วมกันสร้างจนมัสยิดเสร็จสมบูรณ์ โดยได้จดทะเบียนเป็นมัสยิดอ่าวนาง เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2492 โดย นายเด็น ช่างเรือ เป็นผู้จดทะเบียนและเป็นอีหม่ามคนแรกของมัสยิดอ่าวนาง(มัสยิดหลังนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ตรงข้ามฝั่งถนนกับมัสยิดปัจจุบัน พื้นที่เดิมของมัสยิดส่วนใหญ่ของมัสยิดเป็นกุโบร์ (ที่ฝังศพ) ที่ตัวอาคารมัสยิดได้ทำศาลาไว้เท้านั้น และปัจจุบัน (2561)ที่ฝังศพเต็มแล้ว แออัดมากในการฝังศพ ทางกรรมการมัสยิด กรรมการหมู่บ้านและพี่น้องชาวบ้านอ่าวนาง ได้ทำโครงการขอที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์(ทุ่งใหญ่)เพื่อเป็นที่ทำกุโบร์(ที่ฝังศพ)และบางส่วนใช้ประโยชน์อย่างอื่นของ หมู่ที่ 2 อ่าวนาง ตามที่ยื่นไปให้จังหวัดแล้วนั้น และอยู่มาหลายปี ต้นไม้ใหญ่ได้ล้มทับมัสยิดพังเสียหายเกือบทั้งหลัง จนไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ เนื่องจากมัสยิดหลังแรกพังเสียหาย จึงได้สร้างหลังที่ 2 แต่งย้ายมาสร้างฝั่งถนนตรงข้ามถนนกับหลังเดิม ซึ่งที่ดินแปลงนี้ได้รับการซอดาเกาะ(บริจาค)จากโต๊ะซามะ จงรักษ์ ให้สร้างโรงเรียนสามัญ ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ชาวบ้าน นำโดย นายเด็น ขยันการ , นายเหลบ จงรักษ์ และนายสะอาด ขยันการ ได้ขอจากทางการให้เป็นที่ของมัสยิด โดยสร้างด้วยงบการเงินที่จำกัด พื้นที่มัสยิดมีขนาดกว้าง 40 ศอก ยาว 40 ศอก โดยนายเหบ ช่างเรือ และนายแก้ว เหล่าเส็น เป็นนายช่างผู้ก่อสร้าง ต่อมาเมื่อสัปบุรุษเพิ่มมากขึ้น ท่านอีหม่ามสมเดช และชาวบ้าน ได้คิดที่จะสร้างมัสยิดใหม่ เพื่อรับรองสัปบุรุษที่เพิ่มขึ้น และได้ทำการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่เดิม โดยรื้อหลังที่สองออก ในปี พ.ศ. 2547 ด้วยงบก่อสร้างของพีาน้องในอ่าวนางและผู้มีจิตศรัทธา ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 13 ปี จึงเร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันมัสยิดบ้านอ่าวนาง มูเนาวาเราะห์ เป็นมัสยิดทะเบียนเลขที่ 14 ที่อยู่ 732 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2492 ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายเด็น ช่างเรือ

ที่มา http://www.masjidthai.com/masjid/KBI0014.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ