มัสยิดซิรอตุ้ลลอฮ์


- ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000   035-16930

 


ประวัติความเป็นมามัสยิด
   -