รายการทีวี วิถีอิสลาม Tape 1-2

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองเลขาฯ ให้ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับหน้าที่ของ ก.อ.ท