กำหนดการของอัลเลาะฮ์

อาจารย์ อิบรอเฮม และซัน

ศรัทธาชนที่เคารพรักทั้งหลาย ก่อนอื่นกระผมใคร่ขอตักเตือนท่านทั้งหลายและตัวของกระผมเอง จงตั้งมั่นเกรงกลัวต่อ อัลเลาะห์ อย่างแท้จริงโดยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ห่างไกลสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม

ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย ณ สภาพของสังคมโลกดุนยานี้ มนุษย์เราย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นสังคมที่เจริญแล้วมนุษย์ก็หนีไม่พ้นปัญหาไม่ว่าระดับเล็ก ใหญ่ ระดับครอบครัว ประเทศหรือโลกก็ตามมันเกี่ยวข้องโยงใยกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น น้ำมันแพง เศรษฐกิจของประเทศ ยาเสพติด เยาวชน ครอบครัว การตกงาน และอื่น ๆ อีกล้วนเป็นปัญหาที่มีให้มนุษย์ได้แก้ไข

เราในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามกฎกำหนดของ อัลเลาะห์ ตั้งแต่เดิม มนุษย์เป็นเพียงผู้อุสฮอ หรือเพียรพยายามดำเนินการ ไปตามรูปนอก รูปกฎ อาดัต ภายนอกเท่านั้น ส่วนผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับพระองค์ อัลเลาะห์พระองค์เดียวเท่านั้นที่จะเป็นอย่างไรตามประสงค์ของพระองค์ เพียงแต่ขอให้เราสร้างจิตสำนึกการศรัทธาให้เข็มแข็งอยู่ในกรอบบทบัญญัติของพระองค์ ปฏิบัติภาระหน้าที่ที่พระองค์ทรงใช้ ห่างไกลสิ่งต้องห้าม

แม้จะตกงานค่าครองชีพจะสูงขึ้น ต้องดิ้นรนขวนขวาย ก็อย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับยานรก อย่าได้ทิ้งละหมาด ฟัรดู ขณะทำมาหากินก็อย่าได้คดโกงกินสินบนหรือหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม จงอดทนสร้างความดี งดเว้นความชั่ว อดทนต่อภัยพิบัติ เจ็บป่วยทุพลภาพนานาประการ คนที่มีความ ซอบัร อดทนในเรื่องดังกล่าวเขาจะได้รับผลานิสงค์อันมหาศาล จากพระผู้เป็นเจ้าในวันอาคีเราะห์ อย่างแน่นอน ดังพระดำรัสของ อัลเลาะห์ ในซูเราะห์ อัซซุมัร อายะห์ที่ 10

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“แท้จริงบรรดาผู้ที่อดทนเท่านั้นพวกเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์มากมายไม่อาจที่จะคิดคำนวณได้”

ท่านพี่น้องที่เคารพ จากโองการข้างต้นนี้เป็นข่าวดีจาก อัลเลาะห์ สำหรับผู้อดทนอยู่ในวิถีทางของ อัลเลาะห์ แม้ว่าจะลำบากในโลกนี้แต่ไม่ลำบากในโลกหน้า

ส่วนผู้ที่ไม่ยืนหยัดอยู่ในหนทางของ อัลเลาะห์ หากินก็ทิ้งละหมาด ละเมิดบัญญัติห้ามของพระองค์ เขาก็จะเป็นคนจนลำบากทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ส่วนผู้ที่ได้โชคลาภ ริสกี มากมายในโลกนี้แต่เขามิได้อยู่ในหนทางของ อัลเลาะห์ เขาก็ได้ความสุขความสบายในโลกดุนยาอันสั้นนี้เท่านั้นแต่ไปลำบากในโลกหน้าอันยาวนาน

ส่วนคนที่ร่ำรวยในโลกนี้และปฏิบัติตนอยู่ในหนทางของ อัลเลาะห์ ออก ซะกาต ช่วยเหลือคนยากจน ลูกกำพร้า ทำสาธารณกุศลและความดีอื่น ๆ แสดงความ ซุโกร ใน เนี๊ยะมัติ ของ อัลเลาะห์ ที่ประทานแก่เขา เขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย อัลเลาะห์ จะทรงกำหนดให้ประสพกับเราอย่างไรก็ตามในโลกดุนยานี้ ก็ขอให้เราได้รับรู้และเข้าใจศรัทธามั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลดีแก่เราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาหรือไม่ก็ตาม เพราะมันเป็นต้นเหตุแห่งการประทานผลบุญ ความดีงามให้แก่เราทั้งสิ้น ขอให้เราทำจิตให้สงบมั่นคงไม่หวั่นไหวกับการทดสอบของพระองค์

คุตบะห์วันศุกร์ ณ มัสยิดท่าอิฐ

Source : www.islammore.com

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ