ถ้าหากว่า คนหนึ่งได้ซูหยูด เคารพยกย่อง สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ และเขาอ้างว่าเขาถูกบังคับให้ซุหยูด ศาสนาจะอนุญาตให้เชื่อคำอ้างของเขาหรือไม่?

ตอบ

ถ้าหากว่า เขาได้ซูหยูด อยู่ในห้องตามลำพัง ศาสนาไม่อนุญาตให้เชื่อคำอ้างของเขา เพราะสภาพการบ่งบอกว่า เขากล่าวเท็จ ถ้าหากว่า เขาผู้นั้นอยู่ในสภาพถูกจับเป็นเชลย และอ้างว่าที่เขาซูหยูดต่อรูปเจว็ดหรือกล่าวคำพูดที่ทำให้เสียศาสนาไปนั้น โดยถูกบังคับให้กระทำหรือบังคับให้พูด ศาสนาก็ให้เชื่อคำอ้างของเขาไม่ตัดสินว่า เขาเสียศาสนา (สิ้นสภาพต่อการเป็นมุสลิม) 
(อิอานะตุ้ดตอลิบีน เล่ม 4 หน้า 136)

โดย อดีตจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) และ อาจารย์อาดัม มะหะหมัด