• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Sateng, Mueang Yala, Yala, 95000   -
-