• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Pradu, Na Thawi, Songkhla, 90160   0927107032
-