• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Ban Chang Lo, Khet Bangkok Noi, Bangkok, 10600   081-547-4661