• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thung Khru, Khet Thung Khru, Bangkok, 10140   02-463-5181