• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Khlong Ton Sai, Khet Khlong San, Bangkok, 10600   028612797