• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Sam Phraya, Cha-am, Phetchaburi, 76120   087-095-6790