• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Sam Phraya, Cha-am, Phetchaburi, 76120   081-2786765