• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Yang, Tha Yang, Phetchaburi, 76130   089-9969794