• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Khao Krapuk, Tha Yang, Phetchaburi, 76130   091-2727649