• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Raeng, Ban Laem, Phetchaburi, 76110   081-7263576