• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Raeng, Ban Laem, Phetchaburi, 76110   086-8068575