• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Raeng Ok, Ban Laem, Phetchaburi, 76110   081-7453897