• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Wang Phikun, Bueng Sam Phan, Phetchabun, 67230   087-1999221