• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thai Dong, Wang Pong, Phetchabun, 67240   085-73462