• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Chong Kham, Mueang Mae Hong Son, Mae Hong Son, 58000   081-9614675