• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Suan Luang, Khet Suan Luang, Bangkok, 10250   02-318-2006