• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nuea Khlong, Nuea Khlong, Krabi, 81130   0810842517