• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Map Ta Phut, Mueang Rayong, Rayong, 21150   081-5547615