• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Phlong Ta Iam, Wang Chan, Rayong, 21210   087-0168194