• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thammasen, Photharam, Ratchaburi, 70120   086-6842888