• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Lam Narai, Chai Badan, Loburi, 15130   081-9461673