• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Huai Hin, Chai Badan, Loburi, 15130   086-1368068