• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Tha Sala, Mueang Lop Buri, Loburi, 15000   -