• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Nong Bua, Phatthana Nikhom, Loburi, 15140   -