• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Khuan Pho, Mueang Satun, Satun, 91140   082-7342165