• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thung Nui, Khuan Kalong, Satun, 91130   089-5966119