• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Thung Nui, Khuan Kalong, Satun, 91130   091-9861167