• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Na Thon, Thung Wa, Satun, 91120   099-4040877