• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Khuan Sato, Khuan Don, Satun, 91160   080-6875723