• ทำเนียบมัสยิด

-


-, Kamphaeng, La-ngu, Satun, 91110   087-2972737